PANEL ”Bilişim Hukukunun Bilinmeyenleri”

Bursa Barosu Bilişim ve İnternet Komisyonu tarafından düzenlenen ‘Bilişim Hukukunun Bilinmeyenleri’ konulu Panele K.G. Hukuk ve Danışmanlık olarak katılım sağladık.

Panelde genel olarak erişim yasakları ve unutulma hakkı üzerinde duruldu.

Konular 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlara Müdahale Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları, Yargıtay ve Danıştay Kararları ile Genel Kurul Kararları üzerinden gidilerek işlendi.

Erişim yasakları
nın hangi hallerde konulabileceği, kimlerin erişim yasağı talebinde bulunabileceği ve konulmuş erişim yasaklarına itiraz yolları uygulamadan örneklerle sunuldu.

Türk Hukukunda yeni bir kavram olan ”Unutulma Hakkı” hem Avrupa ve Amerika’daki hem de ülkemizdeki uygulamaya yönelik örneklerle dinleyicilere aktarıldı.

Panel 3 saatin sonunda erişim yasaklarına ilişkin istatistiklerin sunumuyla son buldu.

Av. Kübra Gülay

, , , , , , , , , , , , , ,
Bursa Barosu Farazi Dava Yarışması
Türk Hukukunda Cinsiyet Değiştirme

Related Posts

Menü