Türk Hukukunda Cinsiyet Değiştirme Prosedürü

Hukukumuzda cinsiyet değişikliği Türk Medeni Kanunu madde 40’ta düzenlenmiştir.
İlgili Madde ‘Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir.’ öngörmüştür.

Fakat izin bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar;
1) İstem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması,
2) Evli olmaması,
3) Ruh sağlığı açısından cinsiyet değişikliğinin zorunlu olması
4) Üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olmak ( Bu madde artık aranmamaktadır.)

İzin verilebilmesi için gerekli görülen raporların/belgelerin tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanesi tarafından verilmesi gerekmektedir. Özel hastane vb. Sağlık hizmeti veren kuruluşlardan alınacak raporlar Mahkemece dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda anlatıldığı üzere cinsiyet değişikliği için ilk aşama mahkemeden cinsiyet değişikliği ameliyatı için izin almaktır.

İkinci aşama ise verilen izne bağlı olarak, amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması sonrasında mahkemede n nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasının talep edilmesidir.

-Cinsiyet Değiştirme Davasını Kimler Açabilir ?
Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesi kapsamındaki şartları sağlamış, ruhsal ve fiziksel olarak cinsiyet değiştirmeleri zorunlu olan her yurttaş, ilgili mahkemede cinsiyet değiştirme davasını açabilir.

-Cinsiyet Değiştirme Davası Kimlere Karşı Açılır ?
Çekişmesiz yargı kapsamında değerlendirilen cinsiyet değiştirme davaları, diğer nüfus davaları gibi Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılacak ve davalı sıfatında Nüfus Müdürlüğü olacaktır.

-Cinsiyet Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?
Cinsiyet değiştirme davalarında yetkili mahkeme, davayı açacak kişinin ikametgâhına bağlı yer mahkemesidir. Cinsiyet değiştirme davalarında görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS;
Türk Medenî Kanunu’nun 40/II’nci maddesi uyarınca nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verecek olan mahkeme ameliyata izin veren önceki mahkemenin kararını arayacağından, izin alınmaksızın gerçekleştirilen cinsiyet değişikliği hukuken tanınmayacak ve nüfus sicilinde düzeltme yapılması talebi reddedilecektir. Bu nedenle Mahkeme izni olmaksızın, yasa dışı yollarla yapılan ameliyatlardan kati suretle uzak durulmalıdır.

Cinsiyet Değiştirme Davası için alanında uzman Bursa avukatı Kübra GÜLAY COŞKUN ‘dan hukuki yardım alabilirsiniz.

Cinsiyet Değiştirme Davası İçin Vekaletname Bilgileri
Cinsiyet değiştirme davası için vekaletname çıkarılırken ‘cinsiyet değiştirme davası açmaya’ ibaresinin vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Vekalet verilecek avukat bilgileri şu şekildedir :
Baro : Bursa Barosu
Avukat : Kübra Gülay Coşkun
Adres : Odunluk Mah. Akpınar Cd. Zorlu Plaza No:13B D:14 Nilüfer Bursa
Vergi D. : Çekirge Vd.
Vergi No : 17806733230

Av.Kübra GÜLAY COŞKUN

Menü