Faaliyet Alanlarımız

CEZA HUKUKU

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgu işlemleri sırasında hazır bulunulması
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Yerel mahkemede veya Yargıtay’da bulunan ceza davalarına ilişkin sanık müdafiliği, Müşteki veya müdahil vekilliği
 • Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü
 • Denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin hukuki yardım ve danışmanlık

AİLE HUKUKU

 • Evlilikte mal rejimi sözleşmeleri (evlilik sözleşmeleri)
 • Evlenmeye izin
 • Evlat edinme
 • Nesebin Tashihi ve babalık davası
 • Boşanma protokolü
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
 • Velayet
 • Boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin nafaka ve tazminat davaları

MEDENİ HUKUK VE MİRAS HUKUKU

 • Tereke davaları
 • Ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri
 • Yaş, isim, cinsiyet değiştirilmesi
 • Nüfus davaları
 • Veraset ve intikal davaları
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Vasi tayini
 • Mirasın taksimi

İŞ HUKUKU (İŞÇİ VE İŞVEREN VEKİLİ VASFI İLE)

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması (Tam zamanlı, part-time ve çağrı üzerine çalışma)
 • İş Sözleşmelerinin fesih prosedürü
 • İşyeri Yönetmeliklerinin Hazırlanması
 • İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • SGK düzenlemeleri
 • İşe iade ve maddi – manevi tazminat davaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;
 • İş Hukuku’ ndan kaynaklı sair tüm davalar

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

BORÇLAR HUKUKU

 • Borçlar Kanunu çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti
 • Borç ilişkilerinden doğan her türlü ihtilaflarda hukuki danışmanlık
 • Taslak Sözleşme Metinlerinin İncelenmesi
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Tüm Sözleşme Türlerinden Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları
 • İnançlı işlemler
 • Devir ve temlik işlemleri
 • Borçlar Hukuku Kaynaklı Tüm Diğer Dava ve Uyuşmazlıklar

EŞYA HUKUKU

 • Taşınır veya taşınmazlara ilişkin her türlü ihtilaflarda hukuki danışmanlık
 • Tapu Siciline ilişkin davalar
 • Zilyetliğin korunması davaları
 • Eşya Hukuku Kaynaklı Tüm Diğer Dava ve Uyuşmazlıklar

İCRA & İFLAS HUKUKU

 • İcra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemlerinin başlatılması ve takibi
 • Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması
 • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma
 • Menfi tespit, istirdat, istihkak, itirazın iptali v.b. gibi icra davaları ile iflas davaları
 • Haczin kaldırılması işlemleri

Faaliyet alanları örnek niteliğinde olup yukarıda yazan konular dışındaki hukuki meselelerinizle ilgili görüşmek için de iletişim numaralarını kullanabilirsiniz.

Menü