BURSA BAROSU CMK KOMİSYONUMUZ TARAFINDAN, BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLERİNE YÖNELİK AYLIK SEMİNERLER VERİLMEKTEDİR.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’nün eğitim talebi sonucu, Bursa Barosu Yönetim Kurulu’nun 18.12.2014 tarih ve 10/10 Sayılı kararı ile CMK Komisyonuna havale edilmiş Karar uyarınca eğitim talebinin kapsam ve amacını belirlemek için ilgili kuruma çalışma ziyareti yapılmıştır.

Görüşmede, denetim altında bulunan hükümlülerin topluma yararlı bir birey olarak geri kazandırılması amacı ile söz konusu eğitim talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Konu hakkında CMK Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun, Soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki genel hak kullanımları, temyiz, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, uzlaşma müesseselerinin genel uygulanma ilkeleri, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar başta olmak üzere, hukuki hak ve sorumluluklara ilişkin genel bilgilendirmeye yönelik periyodik aralıklarla (ayda bir defa ,bir saat) Cmk Komisyonu tarafından, komisyon üyeleri vasıtası ile seminer çalışmaları yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Aşağıda Av. Kübra Gülay’ın da katıldığı bir seminerden kareler görülmektedir.

Menü