CMK EĞİTİM PROGRAMI

CMK EĞİTİM PROGRAMI

Bursa Barosu CMK Komisyonu Tarafından Aşağıda Belirtilen Amaç ve İlkeler Doğrultusunda CMK Müdafi / Vekillerine Yönelik Eğitim Çalışması Planlanmıştır.

Meslektaşlarımızla soruşturma ve kovuşturma aşamalarına ilişkin temel ilke ve müesseseleri hakkında bilgi paylaşımı sağlanarak, adil yargılamaya dönük ortak uygulamaların geliştirilmesi bakımından 06 Şubat -05 Mart 2016 tarihleri arasında BAOB Baro Konferans Salonlarında CMK eğitim çalışması verilmesi planlanmıştır.

Soruşturma Aşamasına İlişkin; Yakalama, gözaltı, arama, el koyma, yer gösterme, keşif, teşhis, iletişimin tespiti, ifade alma, sorgu, tutuklama kararına itiraz, adli kontrol işlemleri ile

Kovuşturma Aşamasına İlişkin; Duruşmaya hazırlık, duruşma düzeni, delillerin toplanması, hukuka aykırı delil kavramı, doğrudan soru sorma, itiraz, temyiz ve adli kontrol konuları hakkında uygulamaya dönük eğitim çalışması yapılması planlanmıştır.

Eğitim çalışmasında tüm meslektaşlarımızın katkısı ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında zorunlu müdafi /vekilin görevini yaparken uyması gereken asgari kurallar listesi “CHECK LİST” oluşturulması hedeflenmektedir. Eğitim çalışmasından sonra bu listenin Bursa Barosunca ilan ve tavsiye edilerek. Bunun CMK uygulamasının gelişimine ve belli standartlarda kavuşturulmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ceza Hukuku alanında çalışmalar yapan Av.Kübra Gülay’da 06.02.2016’da işbu eğitime katılmıştır.

, , , , , , , , , ,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Bünyesinde Kamu Hizmeti Yükümlülerine Yönelik Verilen Aylık Seminerler
Bursa Barosu Farazi Dava Yarışması

Related Posts

Menü