İŞTİRAK NAFAKASININ AZALTILMASI DAVASINDA EMSAL KARAR

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR?

Boşanma davası kapsamında, tarafların müşterek çocukları bulunması halinde, çocuğun velayeti eşlerden birine verilir. Velayet hangi eşe bırakılmış ise çocuğun bakımını ve himayesini üstlenmiş olur.

Ancak çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, velayet kendisine verilmeyen eşin de sorumlulukları bulunmaktadır. Çocuğun bakım, eğitim gibi ihtiyaçlarına ekonomik durumu oranında katılması gerekmektedir.

Velayeti kendisine verilmeyen eşin, müşterek çocuğun giderleri için ödediği nafakaya ‘iştirak nafakası’ denilir.

İŞTİRAK NAFAKASININ AZALTILMASI VEYA ARTTIRILMASI DAVASI NEDİR?

Boşanma davasında nafaka miktarı, nafaka yükümlüsünün maddi gücü oranında belirlenmektedir. Ancak boşanma sonrası, tarafların ekonomik durumlarında ya da çocuğun ihtiyaçlarında değişiklikler meydana gelebilir. Bu durumda taraflar iştirak nafakasının azaltılması veya arttırılması davası açabilir.

İşbu dava nafaka devam ettiği sürece her zaman açılabilir.

HUKUK BÜROMUZ (Av. Kübra GÜLAY COŞKUN) BÜNYESİNDE AÇILAN İŞTİRAK NAFAKASININ AZALTILMASI VE EURO CİNSİNDEN, TL CİNSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK BİR DAVA AÇILMIŞ VE İŞBU DAVADA EMSAL BİR KARAR ALINMIŞTIR.

Boşanma Avukatı Kübra GÜLAY COŞKUN’un açtığı dava sonucu elde edilen emsal kararı sizlerin paylaşımına sunmadan önce belirtmek isteriz ki; her hukuki olay kendine özgüdür ve ayrı olarak değerlendirilmelidir.

İLGİLİ KARAR;

Menü